Miljö och återvinning

Hantering av uttjänta oljefilter och annat miljöfarligt avfall

Miljö och återvinning

Insamling och hantering

Uttjänta oljefilter och övriga service- och slitagedelar framförallt från bilverkstäder samlas in och tas om hand kontrollerat och miljövänligt.

Hämtning av uttjänta filter och spillolja, samt annat miljöfarligt avfall sker i samarbete med våra partners.

Vi erbjuder även produkter för hantering av restavfall och spill på verkstad och i industri.